TADAPHACO

Nhà máy Tadaphaco tiếp tục đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018

26 Tháng Sáu, 2023

ISO 22000 mô tả các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và đưa ra những yêu cầu mà tổ chức phải đáp ứng để chứng minh rằng tổ chức có thể kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm.

Thực phẩm không an toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, vì vậy điều quan trọng đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm là phải thực hiện các bước để đảm bảo các quy trình và sản phẩm an toàn. Ngày nay, nhiều sản phẩm gia công thực phẩm chức năng xuyên biên giới quốc gia, làm nổi bật lên sự cần thiết của một tiêu chuẩn toàn cầu về quản lý an toàn thực phẩm. ISO 22000 đáp ứng nhu cầu này bằng cách cung cấp các hướng dẫn mà các tổ chức cần tuân theo để giúp xác định và kiểm soát các mối nguy liên quan đến an toàn thực phẩm.

ISO 22000 là gì?

ISO 22000:2018 vừa được sửa đổi là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm dành cho các doanh nghiệp trong chuỗi thực phẩm toàn cầu. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã phát triển tiêu chuẩn ISO 22000:2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm.

ISO 22000 mô tả các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và đưa ra những yêu cầu mà tổ chức phải đáp ứng để chứng minh rằng tổ chức có thể kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm. ISO 22000 bao gồm các tổ chức trong toàn bộ chuỗi thực phẩm, từ trang trại đến bàn ăn. Nó được thiết kế để đảm bảo luôn công bằng và cung cấp thông tin liên lạc trong và giữa các tổ chức dọc theo chuỗi thực phẩm. 

Tiêu chuẩn này kết hợp và bổ sung các yếu tố chính của ISO 9001, tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý chất lượng, cũng như hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) như một phương pháp phòng ngừa đối với an toàn thực phẩm.

Các tổ chức muốn tạo một FSMS (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) tập trung, chặt chẽ và tích hợp hơn những gì luật yêu cầu có thể được hưởng lợi từ ISO 22000. Tiêu chuẩn này giúp các tổ chức về các khía cạnh trong hoạt động của họ như an toàn thực phẩm, kiểm soát mối nguy, chuỗi cung ứng, HACCP, hoạt động kinh doanh của họ chiến lược và truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

FSMS là Food Safety Management System, có nghĩa là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Mặc dù mối quan tâm chính liên quan đến an toàn thực phẩm là sự hiện diện của các mối nguy về an toàn thực phẩm tại điểm tiêu thụ, nhưng những mối nguy này có thể xảy ra ở bất kỳ điểm nào trong chuỗi. Do đó, điều quan trọng là phải có các biện pháp kiểm soát đầy đủ trong toàn bộ chuỗi thực phẩm gia công và tất cả các tổ chức liên quan phải hợp tác để đảm bảo an toàn.

ISO 22000 yêu cầu gì?

FSMS được mô tả trong ISO 22000 chính là thiết lập một quy trình quản lý an toàn thực phẩm áp dụng cho toàn bộ tổ chức. Một số yêu cầu mà một tổ chức có thể xem xét về ISO 22000 bao gồm:

 • Doanh nghiệp cần có ban quản lý, có trách nhiệm đưa ra các chính sách và quy định về an toàn thực phẩm cho tổ chức và doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch cụ thể và chi tiết; thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý và thực hiện ghi chép lại. Xây dựng văn bản các quy trình và kế hoạch cụ thể để dễ dàng phổ biến cho các bộ phận khác.
 • Theo dõi hồ sơ, tài liệu và duy trì hiệu suất của hệ thống, lập kế hoạch, thiết kế và tài liệu hóa một hệ thống quản lý.
 • Xây dựng, thành lập đội an toàn thực phẩm gồm các cá nhân có năng lực và phân công trách nhiệm.
 • Thiết lập các quy trình liên lạc để liên lạc nội bộ và liên lạc với các bên bên ngoài công ty, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp và cơ quan quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch khẩn cấp.
 • Nội bộ doanh nghiệp xây dựng buổi họp đánh giá về hiệu quả của hoạt động FSMS.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình tiên quyết.
 • Thực hiện các nguyên tắc theo tiêu chuẩn HACCP.
 • Thiết lập quy trình, hệ thống để tăng cường truy xuất nguồn gốc và nhận dạng sản phẩm.
 • Hệ thống kiểm soát sự không phù hợp trong sản phẩm.
 • Chiến lược cung cấp đủ nguồn lực để cho phép vận hành FSMS, bao gồm nhân viên được đào tạo và có trình độ, cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc phù hợp.
 • Một thủ tục bằng văn bản cho việc thu hồi sản phẩm.
 • Kiểm soát những thiết bị giám sát và đo lường.
 • Duy trì yêu cầu ISO 22000 và kiểm toán nội bộ.

Lợi ích của chứng nhận ISO 22000 là gì?

Khi tìm kiếm sự tuân thủ với ISO 22000, các tổ chức phải thiết lập các chương trình tiên quyết nhằm giảm khả năng nhiễm bẩn. Mặc dù ISO xác định các lĩnh vực và chương trình nhất định mà các tổ chức phải xem xét, nhưng nó không xác định các yêu cầu cụ thể của từng chương trình. Thay vào đó, mỗi tổ chức sẽ phát triển các chương trình riêng dựa trên nhu cầu của mình.

ISO 22000 giúp các tổ chức giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu suất vì nó liên quan đến an toàn thực phẩm. Bằng cách cung cấp một khuôn khổ mà họ có thể sử dụng để phát triển FSMS, một cách tiếp cận có hệ thống để giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm. Việc tuân thủ ISO 22000 mang lại các lợi ích như:

 • Cải thiện sức khỏe và an toàn – Giảm thiểu rủi ro thực phẩm, dẫn đến kết quả an toàn và sức khỏe tốt hơn cho khách hàng, những người dùng khác, nhân viên và những người khác có thể tiếp cận với thực phẩm.
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng – FSMS giúp bạn cung cấp các sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng một cách đáng tin cậy.
 • Giúp đáp ứng các yêu cầu quy định – Việc tuân thủ các yêu cầu quy định là bắt buộc để đạt được chứng nhận ISO 22000. Có một FSMS tại chỗ có thể giúp các công ty đáp ứng các yêu cầu này và hiểu cách chúng tác động đến tổ chức và khách hàng của mình.
 • Giúp đáp ứng các tiêu chuẩn và hướng dẫn khác – ISO 22000 liên kết với nhiều tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc tế khác và cũng có thể giúp các tổ chức đáp ứng các yêu cầu của các hệ thống này.
 • Nâng cao tính minh bạch – ISO 22000 giúp các tổ chức cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của họ và đạt được sự minh bạch hơn về hoạt động.
 • Cải thiện khả năng ứng phó với các rủi ro – Việc có sẵn một FSMS có thể giúp các tổ chức phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn đối với các vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm, giúp họ ngăn chặn tình trạng ô nhiễm tiềm ẩn trước khi nó xảy ra.
 • Giảm thời gian điều tra – Nếu ô nhiễm xảy ra, FSMS giúp các tổ chức giảm thời gian cần thiết để điều tra bất kỳ vi phạm an toàn thực phẩm nào, giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Bản thân tiêu chuẩn này cũng cung cấp một số lợi thế so với các hệ thống khác:

 • Cấu trúc nhất quán – Cấu trúc của ISO 22000 tương tự như cấu trúc của các tiêu chuẩn quốc tế khác. Nó được thiết kế để tích hợp liền mạch với các hệ thống quản lý khác từ ISO, chẳng hạn như ISO 9001, ISO 45001 và ISO 14001.
 • Sự công nhận toàn cầu – ISO 22000 là một tiêu chuẩn nổi tiếng được quốc tế công nhận. Chứng nhận cho nó cải thiện uy tín của một tổ chức với khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, nhóm quản lý và các bên khác trên toàn thế giới.
 • Tăng cơ hội kinh doanh – Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000 mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp. Một số tổ chức yêu cầu chứng nhận trước khi họ cung cấp hoặc làm việc với một công ty.

Ai nên tuân thủ tiêu chuẩn và được chứng nhận?

ISO 22000 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào là một phần của hoặc liên hệ với ngành công nghiệp thực phẩm hoặc chuỗi thực phẩm, gia công TPCN, bất kể quy mô của tổ chức hoặc vị trí của tổ chức trong chuỗi thực phẩm.

Các tổ chức này có thể là nhà sản xuất thực phẩm, thành phần và chất phụ gia, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, tổ chức tham gia vận chuyển hoặc bảo quản thực phẩm hoặc những tổ chức ký hợp đồng phụ với các công ty liên quan đến thực phẩm. Các tổ chức có liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm nhưng không trực tiếp tham gia vào ngành này cũng có thể sử dụng nó, chẳng hạn như những tổ chức sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói hoặc chất tẩy rửa mà ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng.

Nhà máy Tadaphaco đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Ngày 15/4/2023, nhà máy Tadaphaco thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng – chi nhánh Hòa Bình nhận được chứng nhận mới nhất về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế ISO 22000:2018. Trước đó, chi nhánh Tadaphaco hòa bình đã được cấp chứng nhận ISO 22000:2015, và ISO 22000:2018 được cấp từ 15/4/2020 đến 14/4/2023.

Nhà máy Tadaphaco – chi nhánh Hòa Bình tọa lạc tại Tiểu khu Liên Sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Nhà máy được đầu tư dây chuyền hiện đại, hoạt động quy trình khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

Chứng nhận mới đánh giá tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đối với các hoạt động sản xuất và kinh doanh sau:

 • Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dạng bữa ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi, đồ uống dạng siro.
 • Thực phẩm chức năng dạng viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, cốm, bột và dạng lỏng.
 • Thực phẩm bổ sung dạng viên hoàn, viên nang cứng, cốm, bột, thạch, viên sủi (viên nén, cốm, bột), viên ngậm, cao thuốc…
 • Thực phẩm thông thường: trà túi lọc.
 • Nguyên liệu thực phẩm: cao thuốc (mềm, lỏng).

Cùng với chứng nhận ISO về quản lý an toàn thực phẩm quốc tế, nhà máy Tadaphaco còn đạt tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016, chứng nhận HACPP CODE:2003 về phân tích mối nguy hại và kiểm soát tới hạn, đạt cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Quan trọng nhất, cơ sở đã đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nếu bạn có nhu cầu gia công sản phẩm vui lòng inbox hoặc liên hệ ngay với chúng tôi:
NHÀ MÁY SẢN XUẤT TPCN TADAPHACO GMP
Văn phòng đại diện: Liền Kề 16 - 19 Khu đô thị mới An Hưng, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Tiểu khu Liên Sơn, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Email: tadaphaco1011@gmail.com
Hotline: 0942386863 - 0917386863 – 0329016668
Giải quyết thủ tục HC: 02466632688 - 0919386863

Bạn đang xem: Nhà máy Tadaphaco tiếp tục đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018  tại Chuyên mục BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT,Tin Tức Và Sự Kiện,TỔNG HỢP

Biên soạn nội dung: TADAPHACO

Tags

Đánh giá bài viết!

Bình luận

                     

Tin liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài đăng mới nhất

                     

FANPAGE FACEBOOK

Facebook
                       
                   
TADAPHACO - Địa chỉ gia công dược mỹ phẩm UY TÍN

(TADAPHACO)

Nhận gia công sản phẩm - Holine: 0942386863 – 0815386863 – 0917386863